Het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 is vandaag – 27 juni 2017 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ook dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017. Het KB regelt tevens de inwerkingtreding op deze datum van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

Hiermee zijn de voornaamste wijzigingen – op de valreep – definitief. Alle overheidsopdrachten die gepubliceerd worden vanaf 30 juni 2017, zijn onderworpen aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.

Enkel het KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten blijft nog achter.