Het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten, de wet die tegen 18 april 2016 de richtlijn 2014/24/EU moet omzetten, is vandaag rondgedeeld in De Kamer en beschikbaar op haar website. Raadpleeg hier het parlementair dossier.