Het wetsontwerp betreffende de concessieovereenkomsten is op 9 maart 2016 ingediend in de kamer. Het wetsontwerp is de omzetting van de richtlijn 2014/23/EU.

Het wetsontwerp vervangt de huidige bepalingen in de overheidsopdrachtenwet inzake concessie voor werken. De bepalingen inzake concessies voor diensten zijn nieuw.

Klik hier voor het parlementair dossier (Parl. St. Kamer, 2015-16, nr. 1708/001).