Het Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten (Parl. St. Kamer, 2015-16, nr. 1541/001) (omzetting richtlijn 2014/24 en 2014/25) werd op 12 mei 2016 aangenomen in de Kamer.

De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De inwerkingtreding wordt bepaald bij Koninklijk Besluit (cfr. artikel 193 van de wet). Dit zal pas gebeuren na de afwerking van de uitvoerings-K.B.’s die momenteel worden voorbereid door de federale regering. Het gaat om het nieuwe KB Plaatsing en het nieuwe KB Uitvoering overheidsopdrachten.

De omzettingstermijn (18 april 2016) – bepaald in de Europese richtlijn) is intussen verstreken. Slechts 5 landen hebben deze deadline gehaald (bron: Europa decentraal). Door laattijdige omzetting kunnen bepaalde bepalingen van de richtlijn rechtstreekse werking hebben. De Europese Commissie kan een inbreukprocedure starten tegen lidstaten die de richtlijn laattijdig en/of onjuist omzetten.