Bureau Geerts ontwikkelde het eendaagse vormingspakket ‘optimaliseren van overheidsopdrachten met het oog op meer en betere offertes’.

Over het algemeen zou een open, objectief en transparant verlopen plaatsingsprocedure tot de aankoop moeten leiden. Dat is echter niet altijd het geval.

Aanbestedende overheden (AO) worden soms geconfronteerd met een omgekeerde logica. Door de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen, lijkt de mededinging net minder te spelen. Soms worden nauwelijks of geen offertes ingediend, hanteren de offertes die wel worden ingediend, hogere prijzen dan de gangbare marktprijs of wordt niet de gewenste kwaliteit bekomen.

Kortom, uw overheidsopdracht geeft niet het verhoopte resultaat. Het aanbod waaruit u keuze heeft is te laag, de kostprijs is te hoog en/of de kwaliteit is onvoldoende.

In deze opleiding krijgt u een aantal handvaten aangereikt om meer te halen uit overheidsopdrachten. Dit om de wetgeving het effect te laten hebben waarvoor ze bedoeld is: uw aankoop realiseren aan de beste prijs/ kwaliteit verhouding (PKV).

Komen aan bod:

 • Hoe bereid ik mijn aankoop voor? Hoe vind ik informatie (in de markt)?
 • Hoe uw bestek structureren?
 • De informatieverplichting van de aanbestedende overheid. Over een duidelijke omschrijving van het voorwerp en de omvang van de opdracht.
 • De opmaak van functionele en prestatie-eisen i.p.v. gedetailleerde technische specificaties.
 • Hoe een billijke risicoverdeling tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer realiseren?
 • Keuze van de gepaste gunningsprocedure en modaliteiten:
 • Een afgewogen keuze tussen een raamovereenkomst en een eenmalige opdracht
 • Een juiste raming van (de omvang van) de opdracht en de grens tussen een toegelaten onderverdeling in verschillende opdrachten t.a.v. een verboden, kunstmatige splitsing van opdracht.
 • Keuze van de wijze van prijsbepaling: forfaitaire prijs vs. prijslijst.
 • Onderverdeling in percelen: opdrachten kleiner, dus behapbaar maken voor KMO’s.
 • De voor- en nadelen van voorwaardelijke gedeelten, opzeg- en verlengingsclausules.
 • Gebruik van opties en varianten: inzetten op de creativiteit van de markt.
 • Keuze van gepaste selectiecriteria en optimale gunningscriteria met een transparante beoordelingsmethode. Zo weten inschrijvers of zij in aanmerking komen en welke kans zij maken.
 • Beperking van de administratieve overhead voor inschrijvers: eenvoudige, toegankelijke bestekken en minimaal opvragen van documenten.
 • Een optimale (elektronische) bekendmaking van de opdracht
 • Snel schakelen indien enkel onaanvaardbare of onregelmatige offertes worden ontvangen

De opleiding gaat door op 6 februari 2017 in Westerlo en op 17 februari 2017 in Gent.

Info en inschrijven: Escala.be