In de omzendbrief KB 2020/01 van 10 april 2020 roept de Vlaamse overheid op tot de nodige soepelheid bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

Belangrijk en terecht uitgangspunt van de omzendbrief is dat alle ondernemingen (met uitzondering van handelszaken en horeca) in principe mogen verder werken. Dat is enkel anders indien de maatregelen inzake social distance niet kunnen worden gerespecteerd. Heel veel ondernemers kunnen dus blijven werken via telewerk of mits de gepaste maatregelen voor de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is.

Verder is de omzendbrief vooral gericht op het ondersteunen van ondernemers. De overheid zal immers een belangrijke actor zijn met het oog op economisch herstel. Het is eerst en vooral te vermijden dat (ook) de overheid haar aankopen uitstelt. Aankopen (opdrachten) die geen of weinig hinder ondervinden van de Corona-maatregelen, zouden dus gewoon moeten verder gaan.

Verder worden 5 actiepunten naar voor geschoven die vooral impact hebben op de liquiditeit van de opdrachtnemers:

  • Snellere betaling. Correct en tijdig betalen (binnen 30 + 30 dagen) is altijd een aandachtspunt en zeker in deze tijden. Bepaalde overheden hebben hun betalingstermijnen verkort tot 15 dagen. De omzendbrief roept hier echter niet expliciet toe op.
  • Betaling in mindering: waar mogelijk kan in het bestek voorzien worden dat de opdrachtnemer sneller kan factureren en niet moet wachten tot het einde van de opdracht
  • Betaling van voorschotten: Op grond van artikel 67 KB Uitvoering is het betalen van voorschoten (dus voor de prestatie uitgevoerd is) in bepaalde gevallen toegelaten. Overheden worden opgeroepen om hier maximaal gebruik van te maken.
  • Vrijstelling van borgtocht: Als gemotiveerde uitzondering op artikel 25 KB Uitvoering kan het bestek voorzien dat géén borgtocht moet worden gesteld.
  • Kwijtschelding van straffen en vertragingsboetes: Overheden worden opgeroepen om geen straffen of vertragingsboetes toe te passen op grond van gebreken ingevolge de corona-crisis

Tot slot wijst de omzendbrief er op dat de crisis door de ondernemers die moeilijkheden ondervinden, kan worden ingeroepen als onvoorzienbare omstandigheid in de zin van artikel 38/9 KB Uitvoering. Op grond hiervan kan de opdracht herzien worden door verlenging van de uitvoeringstermijn of (bij een zeer belangrijk nadeel) de betaling van een schadevergoeding.

 

Andere veelgestelde vragen, worden beantwoord op deze FAQ-pagina.