In een mededeling van 10 mei 2019 benadrukt de Vlaamse Regering het belang van stipte betaling bij overheidsopdrachten. De mededeling omvat 3 speerpunten:

→ Het bevorderen van e-invoicing (elektronische facturatie). Ter herinnering: sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht om e-facturen te aanvaarden indien ondernemers hiervoor kiezen (art 14/1 en /2 Wet overheidsopdrachten). Binnen afzienbare tijd zal e-facturatie algemeen verplicht worden. De Vlaamse overheid legt e-facturatie nu al op in de opdrachtdocumenten (zie blog van 22/4/2019).

→ Het beperken van de toepassing van de verificatietermijn tot gevallen waar dit noodzakelijk is

→ Rapportering over het betalingsgedrag

De mededeling is gericht tot de Vlaamse overheid, maar is ook interessant voor andere aanbestedende overheden.