De Vlaamse Regering heeft op 8 juli 2016 het voorontwerp van onteigeningsdecreet voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Het decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna het – na definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering – wordt ingediend in het Vlaams Parlement.

Het decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop.

Bron: beslissingen Vlaamse Regering