Naast een federale (zie blog 5/11/2017) is er nu ook een Vlaamse gids betreffende de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten.

De ‘Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten’, bevat concrete richtlijnen voor aanbestedende overheden.

Na een overzicht van de (nieuwe) regels inzake uitsluiting, selectie, prijs- en regelmatigheidsonderzoek, etc., gaat de gids in detail in op de regels inzake onderaanneming (artikel 12 e.v. KB Uitvoering, artikel 73 en 74 KB Plaatsing) en de relevante wetgeving inzake de fraudegevoelige sectoren: inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden, Checkin@work, Limosa melding en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.

Verder bevat de gids ook nuttige modelbepalingen die de aanbestedende overheid kan opnemen in haar bestek. Deze zijn gedeeltelijk gebaseerd op de administratieve bepalingen van het standaardbestek 250.

Tot slot gaat er in bijlage een handig overzicht van de fraudegevoelige sectoren, zoals bedoeld in artikel 2,25° KB Uitvoering.

U kan de gids hier downloaden.