Onze webpagina administratief recht is weer mee met de laatste actualiteit. We voegden verschillende links toe betreffende het decreet lokaal bestuur, dat op 15 februari 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en vanaf 1 januari 2019 van kracht wordt.