Vanaf vandaag 18 april 2018 mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. Voor aankoopcentrales geldt deze regel al. Dit wordt bepaald in artikel 73§2 Wet Overheidsopdrachten, waarvan de inwerkingtreding wordt bepaald in artikel 132 KB Plaatsing. Dit laatste artikel werd gewijzigd door het ook vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen multi-KB (zie blogpost).

U kan daarvoor gebruik maken van de UEA-service van de Europese Commissie. U dient dan het UEA zowel in pdf als in xml-formaat te genereren en op te laden op e-notification, zodat de inschrijvers of kandidaten het UEA elektronisch kunnen invullen. De volledige werkwijze kan u nalezen onderaan het nieuwsbericht van de dienst e-procurement naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.

Sinds begin deze maand biedt ook de Belgische dienst e-procurment een UEA-dienst aan op: https://uea.publicprocurement.be/

Deze toepassing is meer in lijn met de andere e-procurement applicaties. Ze wordt verder toegelicht op de website van de dienst e-procurement.

 

Lees alles over het UEA in ons blogbericht van 30 november 2017.