Op 30 mei 2014 werd het tweede reparatie-K.B. overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, voluit: Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Het tweede-reparatie-K.B. wijzigt enkel de AUR, en met name de betalingsregels (artikelen 9, 69, 95, 120, 127, 150, 156 en 160 AUR)