Bureau Geerts ontwikkelde een ééndaags vormingspakket over duurzaam aanbesteden.

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.

De vorming gaat in op het wat, het waarom en het hoe van duurzaam aanbesteden. We belichten verschillende aspecten gaande van (functionele) technische specificaties, over keurmerken en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en uitvoeringsvoorwaarden.

De eerste studiedag vindt plaats op 26 januari 2017 in Leuven, in opdracht van Interleuven en in samenwerking met Escala. Deze studiedag kadert in het Europese project Mayors in Action, dat op zijn beurt verbonden is aan het burgemeestersconvenant voor klimaat en energieInfo : Interleuven.be

In het open aanbod van Escala verzorgt Bureau Geerts de opleiding duurzaam aanbesteden op 17 maart in Brugge en op 9 mei 2017 in Westerlo (kamp C). Inschrijven via Escala