De Vlaamse lokale besturen zijn in 2019 drukdoende geweest om hun belasting- en retributiereglementen te actualiseren. Een ideaal moment dus om te onderzoeken welke evoluties en trends zich voordoen bij de gemeenten, en om deze goed onder de loep te nemen.

Van onze gewaardeerde collega Bart Engelen – ism Vandenbroele.

Meer info: op vandenbroele.be