Binnen de FOD Binnenlandse zaken wordt een opdrachtencentrale opgericht voor de aankoop van materieel en voertuigen.

De omzendbrief 2 april 2015 – opdrachtencentrale brandweer gaat nader in op de werking van deze opdrachtencentrale.