In de loop van mei stelde TBC post (de uitdager van Bpost op de Belgische postmarkt) een heel aantal Vlaamse steden en gemeenten in gebreke wegens het niet in mededinging stellen van hun postdiensten. Zo meldt De Tijd.

Postdiensten zijn inderdaad onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Een omzendbrief van 18 februari 2011 herinnerde daar al aan. Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt vrijgemaakt.

BPost is tot einde 2018 bij wet aangeduid als aanbieder van de universele postdienst. Andere aanbieders van zogenaamde universele brievenpostdiensten moeten van het BIPT (de Belgische regulator) een vergunning krijgen. De lijst van deze vergunninghouders wordt jaarlijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

TBC post beschikt sinds 21 mei 2013 over zo’n vergunning, samen met nog 5 andere spelers.

Een aanbestedende overheid moet dus ook voor (aangetekende en gewone) brievenpost een overheidsopdracht plaatsen en de concurrentie laten spelen tussen de nu 7 aanbieders van universele brievenpostdiensten.

Naast de voornoemde universele brievenpostdiensten, zijn er zogenaamde niet-universele postdiensten, waarvan de pakjespost de meest voorkomende is. Ondernemingen die deze diensten aanbieden, zijn niet onderworpen aan een vergunningsplicht. Het aantal aanbieders van o.a. pakjesdiensten is dan ook veel groter dan de voornoemde 7 aanbieders. Ook hier dient de mededinging dus te spelen door het plaatsen van overheidsopdrachten.

Verschillende aanbestedende overheden plaatsen al postdiensten via een overheidsopdracht: