Het nieuw Vlaams onteigeningsdecreet werd op 23 november 2016 ingediend in het Vlaams Parlement. Parlementair dossier

Het decreet introduceert één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. De bestaande federale onteigeningswetten (die de gerechtelijke procedure regelen) worden opgeheven. Het decreet regelt aldus zowel de bestuurlijke fase als de gerechtelijke fase.

Wij volgen de wetgeving op de voet op onze pagina onteigening.