In en omzendbrief van 21 juni 2019 waarschuwt het FAGG voor verboden praktijken van sommige ziekenhuizen in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen.

De praktijk zou er in bestaan dat bij de aankoop van geneesmiddelen / medisch materiaal gunningscriteria worden toegepast die meten in welke mate de leveranciers allerhande premies en voordelen toekennen aan het ziekenhuis. De omzendbrief maakt gewag van opleidingen, educatief materiaal, software voor de opvolging van patiënten, ondersteuning voor ‘uitstralingsactiviteiten’. Kort door de bocht: de ziekenhuizen ‘hengelen’ naar allerhande zijdelingse voordelen die in feite weinig met het geneesmiddel op zichzelf te maken hebben.

Het FAGG stelt dat het aanvaarden/ toekennen van premies of voordelen bij de aan/verkoop van geneesmiddelen in strijd is met de geneesmiddelenwet.

Verder wijst het op artikel 81 Wet overheidsopdrachten dat bepaalt dat gunningscriteria verband moeten houden met het voorwerp van de opdracht. Het beoordelen van zaken die niets te maken hebben met de kwaliteiten van de geneesmiddelen (of aanverwante diensten zoals levering, dienst na verkoop, etc.), zijn niet toelaatbaar, aldus de omzendbrief.