Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) gewijzigd, om nieuwe regels inzake schone voertuigen in te voeren. De nieuwe regeling is (voor overheidsopdrachten) met name terug te vinden onder artikel 168/1 van de Wet overheidsopdrachten en de bijlagen V, VI en VII bij de wet.

De wetgeving is een omzetting van de Europese “Schone Voertuigen Richtlijn” (“Clean Vehicles Directive”) (2009/33/EG, zoals gewijzigd door de Richtlijn 2019/1161).

In een eerste fase gelden maximale emissiedrempels inzake de uitstoot van CO2, NOx en PN. Vanaf 2026 mogen aanbestedende overheden enkel nog zero-emission voertuigen aankopen, leasen of huren.

Daarnaast worden minimum streefcijfers ingevoerd als een minimum percentage van schone voertuigen voor de totaliteit van de opdrachten geplaatst door een aanbestedende overheid.

De regels gelden ook voor andere diensten waarbij voertuigen worden ingezet zoals openbaar vervoer, post- en pakketdiensten en vuilnis ophaling.

 

Lees meer: