Johan Geerts publiceert in het jaarboek voor overheidsopdrachten: Naar een volledige transparantie over de gunningscriteria, de subgunningscriteria én de beoordelingsmethodiek in het bestek (Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, EBP, )

Johan Geerts bespreekt aan de hand van een zeer recent arrest van de Raad van State  de draagwijdte van de transparantieverplichting. Hij onderzoekt de verschillende aspecten van de transparantieverplichting en concludeert uiteindelijk dat een volledige transparantie altijd de beste garantie is om discussies te vermijden.

Het jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015 verschijnt weldra.