De hervorming van de Raad van State is compleet. Een eerste pakket aan wetten en koninklijke besluiten is begin dit jaar in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Op 2 april 2014 is het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingsvergoeding in werking getreden (B.S. 2 april 2014). Dit Koninklijk Besluit betreft de uitvoering van het artikel 30/1, dat werd ingevoerd bij wet van 14 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State. ZIE: KB 28 maart 2014 RPV Raad van State

Op 16 juni 2014 verschenen de laatste twee K.B.’s (van 25 mei 2014) in het Belgisch Staatsblad:

  • Het koninklijk besluit van 25 mei 2014 betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973
  • Het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen voor de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan.

Meer info:

Overzicht wetgeving:

  • K.B. 25-04-2014