De Europese drempels voorzien in artikel 32 KB Plaatsing (klassieke sectoren) zullen met ingang van 1 januari 2016 als volgt worden verhoogd:

  • werken: 5.186.000 euro => 5.225.000 euro
  • leveringen en diensten: 207.000 euro => 209.000 euro

Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde boven deze drempelwaarden uitkomt moeten Europees bekendgemaakt worden en zijn onderworpen aan specifieke regels.

De aanpassing van de drempelbedragen gebeurt bij Verordening 2015/2170 van de Europese Commissie die 25/11/2015 werd gepubliceerd. Navolgend zullen de drempelbedragen in de Belgische wetgeving aangepast worden bij Ministerieel Besluit (zie artikel 32, laatste lid KB Plaatsing).