De Europese Commissie heeft de Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten (en concessies) aangepast. De nieuwe drempels gelden vanaf 1 januari 2020. Bijzonder is dat de bedragen naar beneden zijn bijgesteld! Dat is eerder uitzonderlijk.

De Europese verordeningen moeten nog overgenomen worden in een Ministerieel Besluit waarna u de nieuwe bedragen zal terug vinden in de gecoördineerde versie van artikel 11 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren, zijn de volgende:

→ Werken: Nu: 5.548.000 euro, wordt: 5.350.000 euro

→ Leveringen en diensten: Nu: 221.000 euro, wordt214.000 euro

→ Leveringen en diensten centrale overheid (FOD’s) (én drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB): Nu: 144.000 euro, wordt: 139.000 euro

 

Toelichting over de gevolgen en de toepassing van de Europese drempelbedragen vindt u in het e-draaiboek overheidsopdrachten.

De volgende herziening is gepland voor 2022.

 

Meer info

Publicprocurement.be

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1828 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 2019