Op 2 december 2011 werd de Verordening (EU) nr. 1251/2011 van de Commissie van 30 november 2011 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

De door de Europese commissie bepaalde Drempelbedragen (in euro’s) voor het publiceren van aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese gemeenschappen worden tweejaarlijks vastgesteld. De nieuwe drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 zijn: 

Opdrachtwaarde (excl BTW) Centrale overheid (BAO) Decentrale diensten (BAO) Speciale sectoren (BASS)
Leveringen € 130.000 € 200.000 € 400.000
Diensten € 130.000 € 200.000 € 400.000
Werken € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000