De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar).

De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

→ Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000

→ Leveringen en diensten (centrale overheden): 135.000 wordt 144.000

→ Leveringen en diensten (decentrale overheden): 209.000 wordt 221.000

Het bedrag van 144.000 wordt ook de nieuwe drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art 90,1° KB Plaatsing klassieke sectoren).

We zien dit bedrag ook al terug in het reparatie-K.B. dat de drempel van 85.000 euro in artikel 29 van de rechtsbeschermingswet optrekt naar 144.000 euro (blogpost 15 december 2017)

Overzicht2018_drempelbedragen

 

De Europese drempels vervat in artikel 15 van de richtlijn 2014/25/EU (speciale sectoren) (art 11 KB Plaatsing speciale sectoren) worden als volgt aangepast:

→ Leveringen en diensten: 418.000 wordt 443.000 euro

→ Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000

 

De Europese drempels vervat in artikel 8 van de richtlijn 2014/25-3/EU (concessieovereenkomsten) worden als volgt aangepast:

→ 5.225.000 euro wordt 5.548.000 euro

 

De nieuwe drempelbedragen moeten nog worden omgezet in Belgische wetgeving. Dit gebeurt bij Ministerieel Besluit dat de drempels aanpast in de verschillende K.B.’s. Update 12/01/2018: zie M.B. van 21 december 2017

Verordeningen

Verordening 2017/2365 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (klassieke sectoren)

Verordening 2017/2364 tot wijziging  van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (speciale sectoren)

Verordening 2017/2366 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (concessies)