Sinds 1 april 2014 zijn de nieuwe gerechtelijke arrondissementen van kracht. De 27 bestaande arrondissementen worden herleid naar 12.

De arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel worden op niveau van het ressort georganiseerd. De politierechtbanken komen op niveau van het arrondissement.

De 187 kantons worden behouden voor de vredegerechten.

De nieuwe benamingen vindt u hier.

Alle info over de justitiehervorming vindt u op de website van de FOD Justitie.

Knipsel arrondissementen