Ten laatste begin 2012 treedt de Overheidsopdrachtenwet uit 2006 inwerking.

Op 9 augustus 2011 werd het eerste van drie uitvoerings K.B.’s (eindelijk) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het KB van 15 juli 2011 (klik) geeft uitvoering aan titel II van de wet aangaande de gunning van overheiodsopdrachten in de klassieke sectoren.

Dit K.B. zal bij inwerkingtreding – te bepalen door een afzonderlijk K.B. – het zogenaamde ARO-K.B. van 8 januari 1996 vervangen.