De federale ministerraad heeft op 20 januari 2017 het ontwerp van het nieuwe KB Plaatsing overheidsopdrachten – klassieke sectoren, goedgekeurd. Het ontwerp wordt voor advies verzonden naar de Raad van State.

Dit is het eerste ontwerp KB ter uitvoering van de nieuwe wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (BS 14 juli 2016), die een omzetting is van de nieuwe Europese overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU.

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten zal – in principe – pas in werking treden wanneer alle uitvoerings-K.B.’s klaar zijn. Het is de verwachting dat dat pas einde 2017 het geval zal zijn. Er wordt nog gewerkt aan:

  • Het KB tot wijziging van het KB algemene uitvoeringsregels
  • Het KB Plaatsing speciale sectoren
  • Het KB Plaatsing concessieovereenkomsten
  • Het KB uitvoering concessieovereenkomsten
  • een wijziging van de Rechtsbeschermingswet (zie parlementaire stukken Kamer)

De tijd dringt want de omzettingstermijn is verstreken sinds april 2016! De Europese Commissie heeft België (samen met 14 andere lidstaten) op 8 december 2016 een ingebrekestelling gestuurd om de richtlijnen om te zetten. Dit is de eerste stap van de inbreukprocedure, die uiteindelijk kan leiden tot een boete opgelegd door het Hof van Justitie.

Bron: Presscenter; Europese Commissie; Public Procurement