De Federale Ministerraad heeft op 31 maart 2017 het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren in tweede lezing goedgekeurd. Het KB werd aangepast aan het advies van de Raad van State van 13 maart 2017 en zal weldra gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Het KB Uitvoering is eveneens ver gevorderd. De Raad van State bracht zijn advies uit op 23 maart 2017. Ook dit KB zal dus wellicht binnenkort definitief goedgekeurd worden door de regering en verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

De regering houdt vast aan een inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op 30 juni 2017. Deze timing begint stilaan erg krap te worden.

Een volledig overzicht van de stand van zaken vindt u op onze pagina overheidsopdrachten.

Bronnen: