Het laatste resultaat van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een modelbestek voor overheidsopdrachten voor gebouwen (dus opdrachten voor werken). Het model bevat zowel administratieve als contractuele bepalingen. Het modelbestek is minimalistisch opgevat en vermeldt dus de minimaal noodzakelijke onderdelen van een bestek voor de openbare procedure. Naargelang de specifieke opdracht dienen nog een aantal keuzes te worden gemaakt.

De technische bepalingen zijn uiteraard specifiek voor elke opdracht. Daarvoor kan u beroep doen op het bouwtechnisch bestek woningbouw van de VMSW, dat ook een modelbestek (en dus geen verwijsbestek) is.

U vindt het modelbestek gebouwen hier.