Het agentschap voor binnenlands bestuur stelt een nieuwe modelbestek ter beschikking voor de aanstelling van een landmeter-expert in functie van de opmaak van een schattingsverslag. Het bestek vindt u hier.

 

De opmaak van een schattingsverslag is verplicht bij elke vervreemding van onroerend goed door een openbaar bestuur. De omzendbrief BB-2010/02 bevat hierover meer toelichting.