De wet is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten. De deadline voor omzetting is 18 april 2016.

In deze richtlijn wordt voor het eerst ook de concessie voor diensten geregeld. Voorheen was enkel de concessie voor werken geregeld in de overheidsopdrachtenreglementering.

De regels inzake concessies voor diensten zijn flexibeler dan deze voor de ‘klassieke’ overheidsopdrachten.

bron: press center