Namens Legal Hearts vzw hebben wij vandaag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels.

Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine. Voor niet- of deels gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en dit  vanaf 12 jaar.

Opnieuw voert de Vlaamse overheid regels in waarbij niet (volledig) gevaccineerden manifest gediscrimineerd worden.

Deze discriminatie van niet gevaccineerde personen moet stoppen! Legal Hearts opent met deze procedure voor de Raad van State een nieuw front. Nu de wetgevende, uitvoerende en vierde macht doof blijft, is onze hoop gevestigd op de laatste staatsmacht van onze democratie: de rechterlijke macht.

 

Lees hier het volledige persbericht.

 

Vragen over deze procedure of de coronamaatregelen in het algemeen?

Contacteer Johan Geerts