Op donderdag 22 februari 2018 lanceerde het Porgramma Inoovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zijn derde oproep voor projectvoorstellen. De uiterste indiendatum is 15 juni 2018.

PIO geeft advies, begeleiding en cofinanciering aan aanbestedende overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te kopen.

Alle info op: http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep-tot-projectvoorstellen