Kan een opdrachtnemer zijn (beweerde) gestegen kosten omwille van de kilometerheffing doorrekenen aan de aanbestedende overheid?

Deze vraag wordt beantwoord in een nota van het departement bestuurszaken.