Als het op 2 na laatste in de lijn, werd vandaag, 23 juni 2017, het KB Plaatsing SPECIALE SECTOREN gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB PL 2017-SPEC SECT-BS 23-06-2017).

Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de volgende teksten:

  • De wijzigingen aan het KB Uitvoering van 14 januari 2013. Een gecoördineerde versie van het volledige KB Uitvoering is reeds beschikbaar op publicprocurement.be (KB UITVOERING_juni_17_officieuze-coördinatie)
  • Het KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten

De inwerkingtreding van alle regels (klassieke en speciale sectoren, en de concessies) is bepaald op 30 juni 2017. Opdrachten die vanaf die dag gepubliceerd worden, zijn onderworpen aan de nieuwe wetgeving. Defacto moet u publiceren ten laatste op 28 juni, omdat het e-procurement platform vanaf 28 juni om 18u tot 4 juli off line gaat (lees hier meer).

Een volledig overzicht van alle teksten vindt u op onze pagina overheidsopdrachten.