In uitvoering van de gelijknamige wet, heeft de ministerraad van 12 mei 2023 het KB ‘bestuur en transparantie’ goedgekeurd. Het KB zal in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De voornaamste innovaties zijn al voorzien in de Wet (lees hier ons nieuwsbericht), maar ook het KB bevat toch enkele nieuwigheden:

  • Het PV van opening moet verplicht het KBO-nummer van de inschrijvers vermelden.
  • Ook de bekendmaking gegunde opdracht (vanaf 1 september ook verplicht onder de Europese drempels) moet het KBO-nummer van de gekozen inschrijver vermeld worden.
  • Bij de bekendmaking gegunde opdracht moet zowel de waarde van de gekozen offerte als de waarde van de laagste en hoogste offerte worden vermeld.