Elk jaar brengt de Healthcare Tender Day alle Belgische experten en publieke actoren samen om de laatste nieuwigheden in de gezondheidssector te ontdekken en te bespreken.

Johan Geerts behandelt het thema prijsonderzoek.

Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten werden de regels betreffende het prijsonderzoek opnieuw gewijzigd. Deze presentatie geeft een overzicht van de wetgeving, rechtspraak en de praktijk. Zowel voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten. We gaan uitgebreid in op de vraag wanneer een eenheids- of totaalprijs vermoed wordt abnormaal laag te zijn en op de procedure die de aanbestedende overheid dient te volgen inzake prijsonderzoek in het algemeen en het vragen van prijsverantwoording in het bijzonder. Verder stellen we een concreet rekenmodel voor om de eenheidsprijzen na te kijken en lichten we de 15% regel toe die toepasselijk is op overheidsopdrachten in de fraudegevoelige sectoren.

Meer weten? Klik hier.