Johan Geerts neemt deel aan de 7de studiedag overheidsopdracten. Hij behandelt het volgende thema: ABC DIGITAAL PLAATSEN EN VERWERKEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de FOD BoSa, met als doel om de gunningsprocedures te digitaliseren (https://my.publicprocurement.be ). E-procurement betekent met name de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst van offertes (e-tendering). Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te pas. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt e-procurement – op termijn – verplicht. Dit is dit nu reeds het geval voor de aankoopcentrales en dit najaar voor de overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

Deze sessie gaat in op de relevante bepalingen rond e-procurement in de nieuwe wet én geeft een praktische voorstelling van de werking van het platform. Er is ook aandacht voor het digitaliseren van uw interne werking om zoveel mogelijk paperless te werken.

Info en inschrijven: klik hier.