Op 21 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied,  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit K.B. wordt het eerste reparatie-K.B. genoemd.

Het reparatie-K.B. wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende overheidsopdrachten-K.B.’s. Veel aanpassingen betreffen verbeteringen en verduidelijkingen, maar er zijn ook enkele inhoudelijke nieuwigheden.

Alles over de inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing leest u in de toelichting:

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het reparatie-K.B. van 7 februari 2014