De federale overheid deed in mei 2022 concrete aanbevelingen om om te gaan met de verstoorde markt en prijsstijgingen bij overheidsopdrachten. Deze aanbevelingen werden licht herwerkt op 7 juli 2022. U vindt de integrale tekst hier.