De Vlaamse Regering besliste op 2 oktober 2020 dat het Facilitair Bedrijf (FB) de enige aankoopcentrale wordt voor de Vlaamse overheid voor “gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten”.

De beslissing beoogt dat alle “gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten” moeten worden aangekocht door het FB, en dus niet meer door diverse entiteiten afzonderlijk. De verschillende entiteiten voeren dus enkel nog opdrachten voor entiteit-specifieke goederen en diensten.

De Vlaamse overheid zal dus haar aankoopkracht bundelen binnen het FB en wil zo twee belangrijke doelstellingen realiseren:

  • betere prijzen (en voorwaarden) bekomen voor de Vlaamse overheid;
  • de administratieve overheadkosten voor de overheid (diverse aankoopdiensten werken parallel) én ondernemers (die moeten indienen op diverse procedures) verlagen.

Niettemin heeft de beslissing ook oog voor de nadelen van het bundelen van opdrachten in steeds grotere raamovereenkomsten. Het FB zal rekening houden met de concrete marktomstandigheden en inzetten op de verdeling van de behoefte in verschillende bestekken of percelen, waar mogelijk. Ook het verlagen van de drempels voor KMO’s en start-ups blijft een aandachtspunt.

Belangrijk om te noteren is dat de lokale besturen uiteraard niet gevat zijn door deze beslissing. Zij zullen in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van bepaalde raamovereenkomsten van het FB, maar dit is nooit een verplichting.

Meer informatie op de website van het Facilitair Bedrijf.

 

Vragen over overheidsdopdrachten? Contacteer Johan Geerts.