Mijn presentatie op de Escala – Dag van de overheidsopdrachten, staat hier on line.

“De noodzaak tot transparantie over de gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek in het bestek”