Een artikel in de De Tijd van 28 april 2015 dat het beeld van de advocaat nuanceert.