Sinds 1 februari 2014 is de elektronische procedure voor de Raad van State in werking getreden. Via de beveiligde website e-proadmin wordt het mogelijk om verzoekschriften en procedurestukken (memories,…) elektronisch in te dienen.

De elektronische procedure is een mogelijkheid en geen verplichting.

Meer info op de website van de Raad van State.