Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen.

Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de volgende data:

  • 1 november 2022: Opdrachten > EU drempels
  • 1 mei 2023: Opdrachten > 30.000 euro
  • 1 november 2023 Opdrachten > 3.000 euro

De referentiedatum is de datum van publicatie op e-notification of de verzending van de uitnodiging (in geval van procedures zonder verplichte bekendmaking).

De datum voor opdrachten > 30.000 euro komt er dus al snel aan.

 

Een elektronische factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. In België betekent elektronische facturatie een factuur in elektronisch formaat volgens de Peppol standaard, die beantwoordt aan de Europese norm EN 16931-1:2017, die is ingevoerd door de richtlijn 2014/55/EU.

 

Juridische basis

  • Artikel 2, 58-59°, 14/1 en 14/2 en 192/1 Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016, ingevoegd bij Wet van 7 april 2019. 
  • KB van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.