Het KB van 18 april 2017 Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren werd op 9 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB PLAATSING BS 09 05 2017). Artikel 131 van dit KB bepaalt dat titel 2 van de Wet overheidsopdrachten (de klassieke sectoren) in werking treedt op 30 juni 2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt.

De nieuwe wetgeving komt nu plots heel erg snel op ons af. Opdrachten waaraan u vandaag werkt moeten voor 30 juni de deur uit, of u zal uw bestek moeten aanpassen aan de nieuwe regels.

Bovendien zal het e-procurement platform tussen 27 juni en 4 juli niet beschikbaar zijn. Het platform wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving, o.a. door de invoering van de nieuwe bekendmakingsformulieren. De FOD BoSa licht de nieuwe regels omtrent de bekendmaking toe in een overzichtelijk document.