Voor opdrachten gepubliceerd na 25 februari 2010 is een nieuw boek II bis ingevoegd in de overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993.

De wijzigingen hebben met name betrekking tot de informatie- en motiveringsplicht van de aanbestedende overheid bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarnaast is ook een zeer ingrijpend verandering ingezet op het vlak van rechtsbescherming.

Meer informatie on line:

De nieuwe wet:

Rechtsleer: 

  • DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J., Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de wet van 23 december 2009 RW 2009-10, afl. 40, 1666-1682
  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten TBO 2010, afl. 3, 82-99
  • VANDENDRIESSCHE, F., DERUYTER, F., Nieuwe regeling inzake rechtsbescherming bij overheidsopdrachten RABG 2010, afl. 6, 392-393