Met de procedurewijzer en het e-draaiboek overheidsopdrachten heeft de afdeling overheidsopdrachten van het departement bestuurszaken twee nieuwe handige tools ontwikkeld bij het opzetten van een aanbestedingsprocedure.

De tools zijn beschikbaar op de website van de afdeling: www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten.

 

Beide instrumenten steunen op de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.